پنگوئن

سلام

جشنواره شعر کوثر شاهرود / بد حجاب آمد و می خواست برای حضرت فاطمه شعر بخواند به او گفتم چنین نرو / قبول کرد...

آن روز سر شوخی چشمش گل کرد

از راه رسید و دل ما را خل کرد

از روسری اش طناب می فهمیدم

وقتی گره زیر گلو را شل کرد

جشنواره شعر حسینی مشهد تابستان امسال /آمد وسلام کرد /نشناختتم /چاق شده بود/روسری سفید وچادرعربی/ بسیار محجبه / کاسه ی داغتر ازآش /او مقام آورده بود/برایش سرودم 

تنها شده ام ولی تو پهنا شده ای

منها شده ام ولی تومن ها شده ای

با روسری سفید و چادر عربی

چیزی توشبیه پنگوئن ها شده ای

ومن هر چند شاعرانه گفته ام ولی کاش نمی گفتم و خدا کند نخواندم.پنگوئن !!

/ 0 نظر / 32 بازدید