درود

دنیای من و شــــماست در نقض غرض
نان دادنمـــــان به نرخ روز است وعوض
گفتم به خدا که مشکل ایران چیست؟
یک واژه فقـــــــط جواب آمد که «مرض»

گریت ویکتور:
شادمانی وقتی سراغ انسان می آید که غم کار خودش را کرده است.
بدرود

/ 3 نظر / 24 بازدید