هر جور دلت خواست بگو راحت باش

از تنگ شرابمان خماری رفته است                              

از باغ دل ، آهنگ قناری رفته است

فکری تو به حال ناز چشمت بردار                               

چون مادر من به خواستگاری رفته است

 

 

داریم به چشمان تو عادت برگرد                    

ماییم و سر و پای ارادت برگرد

هر جور دلت خواست بگو راحت باش 

گور پدر شعر ، کثافت برگرد

 

 

بر زلف سیاه ، رنگ مش زد بانو                      

گیسوی دراز بست و کش زد بانو

با روسری اش تا شب دستم نامرد                   

هرلحظه به سمت در فلش زد بانو

 

دشت دلمان ، مور و ملخ کم دارد                         

داغ دلمان همیشه یخ کم دارد

چشمان تو  در پزشک قانونی گفت                      

قتل است ولیکن سر نخ کم دارد

 

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
دريا دل

سلام خيلي جالب بود وقشنگ لذت بردم [گل]